Report Player

Zgłoś gracza

Ban Details:
Players SteamID:
Players IP:
Players Nick Name*:
Comments*:
(Please write down a descriptive comment. So NO comments like: "hacking")
Your Name:
Your Email*:
Server*:
Upload demo:
Note: Only DEM, ZIP, RAR, 7Z, BZ2 or GZ allowed.
 
Jeśli ktoś zostanie zbanowany, konkretny STEAMID lub IP zostanie uwzględniony w tej bazie danych SourceBans i za każdym razem, gdy ten gracz spróbuje połączyć się z jednym z naszych serwerów, zostanie zablokowany i otrzyma wiadomość, że jest zablokowany przez SourceBans.